Қазақстан Республикасы Ұлттық музейінің музейлік қорының сандық инфрақұрылымы. Жобаның мақсаты мен міндеттері.

Мақсаты:

Қазақстан Республикасы Ұлттық музейінің музейлік заттары мен музейлік топтамаларын сандық форматта сақтау және көпшілікке тарату. 

Міндеттері:

  • Қазақстан Республикасы Ұлттық музейінің музейлік заттары мен музейлік топтамаларын санға аудару;
  • музейлік заттар мен музейлік топтамаларды сақтау мақсатында сандық инфрақұрылым жасау;
  • мультимедиалық көрмелерді санға аударылған музейлік заттар мен музейлік топтамалармен қамтамасыз ету;
  • қалың жұртшылықтың Қазақстан Республикасы Ұлттық музейінің музейлік қорының сандық инфрақұрылымына қол жетімділігінің ашық болуын қамтамасыз ету.